Partners

 

Project Consortium
Partners

Institution/Short name

Web address

 

Contact person

Email address
to contact person

GFPi
Coordinating Association
Gemeinschaft zur Förderung der Privaten Deutschen Pflanzenzüchtung– German Federation for Plant Innovation www.gfpi.net Jan
Jacobi
gfpi-fei@bdp-online.de
IZP
Participating Association
Grain and Feed Chamber (Izba Zbożowo Paszowa) www.izbozpasz.pl Michał Borowiecki michal.borowiecki@izbazp.pl
FUB
Participating Research Performer
Freie Universität Berlin www.vetmed.fu-berlin.de/ Farshad
Goodarzi
Boroojeni
Farshad.Goodarzi@fu-berlin.de
VLB
Participating Research Performer
Research Institute for Special Microbiology of the Research and Teaching Institute for Brewing in Berlin www.vlb-berlin.org Martin
Senz
martin.senz@vlb-berlin.org
IHAR-PIB
Participating Research Performer
Institute of Plant Breeding and Acclimatization – National Research Institute (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin – Panstwowy Instytut Badawczy) www.ihar.edu.pl Danuta
Boros
d.boros@ihar.edu.pl
UWM
Participating Research Performer
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) www.uwm.edu.pl Krzystof
Kozłowski
kristof@uwm.edu.pl
ICHB-PAN
Participating Research Performer
Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk) www.ibch.poznan.pl Tomasz
Twardowski
twardows@ibch.poznan.pl